Varsayılan Üye Düzeyinde Kopyalayarak Atama Yapmak !


Varsayılan Üye Düzeyinde Kopyalayarak Atama Yapmak !

**********

Atama Operatörü (=), aynı tipte bir nesneyi bir diğer nesneye atamakta kullanılabilir. Böyle bir atama, varsayılan olarak üye düzeyinde kopyalama şeklinde yapılır. Nesnenin her bir üyesi diğer nesnenin aynı üyesine tek tek (bkz: şekil 1) kopyalanır…

Nesneler fonksiyonara argüman olarak geçirilebilirler ve fonksiyonlardan döndürülebilirler. Bu tür bir geçirme ve döndürme, varsayılan olarak değere göre döndürme ile yapılır; nesnenin bi kopyası geçrilir veya döndürülür…
Okumaya devam et

C / C++ Sinyal İşleme


Beklenmeyen bir olay ya da sinyal, programın beklenenden daha önce sonlanmasına yol açabilir. Bazı beklenmeyen olaylar kesme olabilir. Sinyal işleme kütüphanesi, beklenmeyen olayları signal fonksiyonu ile yakalayabilme yetenegini sunar. signal fonksiyonu iki argüman alır: tamsayı olan bir sinyal sayısı ve sinyal işleme fonksiyonunu gösteren bir gösterici. Sinyaller argüman olarak tamsayı olan bir sinyal sayısı alan raise fonksiyonu tarafından üretilebilirler. Verecegim örnekte raise ve signal fonksiyonlarini görecegiz.
Okumaya devam et

read,gcount ve write ile Biçimlendirilmemiş G/Ç


Biçimlendirilmemiş girdi/çıktı işlemleri read ve write üye fonksiyonları ile gerçekleştirilir. Her ikisi de bir miktardaki byte’ı hafızadaki bir karakter dizisinden girdi olarak alır veya hafızadaki bir karakter dizine çıktı olarak verir. Bu byte’lar her iki türlü de biçimlendirilmemiştir. Sadece ham byte’lar olarak girdi veya çıktıdırlar. Örneğin,

Okumaya devam et

C ile Kart Karma ve Dağıtma Uygulaması


Selamlar… C dili ile struct yapısı konusunda alıştırmalar yapıyordum. Şöyle bir uygulama oluşturdum. Uygulama şu işe yarıyor. Kartları karıyor ve dağıtıyor. Yüksek performanslı bir şekilde hemde. İsterseniz kodları vereyim

Okumaya devam et

Sınıf Faaliyet Alanı ve Sınıf Üyelerine Erişim


Bir sınıfın veri üyeleri (sınıf tanımlaması içinde bildirilen değişkenler) ve üye fonksiyonları (sınıf tanımlamasında bildirilen fonksiyonlar), bu sınıfın faaliyet alanına sahiptir. Üye olmayan fonksiyonlar, dosya faaliyet alanında tanımladır.

Bir sınıfın faaliyet alanı içinde, sınıf üyelerine, sınıfın tüm üye fonksiyonları tarafından hemen erişilebilir ve isimleriyle referans gösterilebilir. Sınıfın faaliyet alanı dışında sınıf üyeleri, bir nesnenin tutamaklarından birisi üzerinden referans gösterilir. Bu bir nesne adı, nesneye bir referans veya nesneye bir gösterici olabilir.
Okumaya devam et