JAVA: Temel Dil Elemanları – Anahtar Kelimeler


(Tanımlayıcılar, anahtar kelimeler, sabitler, yorum satırları)

Bu yazıda temel dil elemanları ve java sözdizimini öğreneceğiz. Bu temel dil kavramları ile diğer nesne yönelimli programlama dillerinde karşılaşmanız mümkündür.
Okumaya devam et